Opět začínáme od umělců doplňovat nová díla. První novinkou jsou Psouni od Heleny Samohelové, která je připravila přímo pro naši galerii, zase úplně jiní  a dlouho očekávaní.