Podařilo se nám získat do prodeje několik majolikových prací Jindry Vikové z let 1978 – 1981, z období, které založilo její světový věhlas. Malba, patřící do „nové figurace“ se vyznačuje znaky pro Jindru typickými – ironií, humorem a nadsázkou.

Ojedinělá příležitost pro sběratele!