Beldová Alena

akademická malířka
narozena: 28.8.1955
studium: 1979 – 85 Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze (prof. Felcman)
Zabývá se malbou a textilním výtvarnictvím
Žije v Praze.