Aktuality

Práce Jindry Vikové z osmdesátých let!

Práce Jindry Vikové z osmdesátých let!

Podařilo se nám získat do prodeje několik majolikových prací Jindry Vikové z let 1978 - 1981, z období, které založilo její světový věhlas. Malba, patřící do "nové figurace" se vyznačuje znaky pro Jindru typickými - ironií, humorem a nadsázkou. Ojedinělá příležitost...

Jiří Chadima

Jiří Chadima

Obrazy stále aktivního šestadevadesátiletého malíře máme v galerii průběžně. Nyní se nám podařilo získat do prodeje kolekci jeho grafik, které vytvářel od roku 1957 do roku 1994, kdy se grafice přestal věnovat. Zachycují pražské motivy,  a v současnosti to jsou...