Albrecht Vladimír

Malíř a designér, v letech 1973 – 79 studium na pražské Akademii výtvarných umění u prof. F. Jiroudka a doc. S. Ballardiniho.