Bouda Jiří

narozen: 5. května 1934 v Praze, zemřel: 23. srpna 2015 v Praze

studium: 1953 – 59 Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze (prof. K Svolinský),
zabýval se grafikou, ilustrací a známkovou tvorbou