Lamr Aleš

Narodil se 12. června 1943 v Olomouci, zemřel 16. února 2024 v Praze.
Studoval v letech 1960 – 64 Střední uměleckoprůmyslovou školu v Brně,
obor prostorové výtvarnictví. Zabýval se grafikou, malbou a sochařskou tvorbou.