Oriešek Peter

Narozen 28. srpna 1941 v Dolnej Súči na Slovensku, zemřel 18. 10. 2015 v Praze
studium:
1956 – 1960 Střední škola uměleckého průmyslu v Bratislavě
1960 – 66 Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze (profesoři J. Kavan a J. Malejovský)
Brilantní modelér a kreslíř, přední představitel nové figurace.
Zabývá se volnou plastikou, medailérskou tvorbou a kresbou.
Od roku 1995 pedagog na AVU, od roku 1999 také na VŠUP.