Ptáček Petr

narozen: v roce 1965
studium: 1994 – 2002 odborný asistent v grafických dílnách AVU
Zabývá se malbou, kresbou, grafikou (zejména dopravní témata – staré stroje).
Žije v Praze.