Radová Šárka

narozena: 3. května 1949 v Praze

studium: 1967 – 73 Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze (prof. O. Eckert)

Věnuje se volné ateliérové tvorbě. Žije v Praze,