Šafka Zdena

Narozena v roce 1953.

V roce 1981 absolvovala studium Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze (prof. b. Felcman). Zabývá se malbou, tvorbou tapisérií a kostýmními návrhy.