Sukdolák Pavel

Narodil se 21. 9. 1925 v Humpolci, zemřel 12. 6. 2022 v Praze.
V letech 1945 – 48 studoval ČVUT u prof. C. Boudy, v letech 1948 – 50 Akademii výtvarných umění (prof. V. Silovský), dále v letech 1954 – 57 tamtéž absolvoval aspiranturu. Zabýval se grafikou, vytvářel barevné lepty, které autorsky tiskl. V posledním období života dělal barevné pastely, které se nám podařilo získat do prodeje.