Mansfeldová Eva

Narozena: 1. 5. 1950, zemřela 1. 10. 2016
Studium: 1969 – 75 Akademie výtvarných uměni v Praze (prof. A. Fišárek)
Zabývala se malbou obrazů a pracemi na papíře.
Žila v Praze.