Vaněk Jiří

Narozen 4. dubna 1948 v Praze.

Studium:

1965 – 71 výtvarná studia v ateliéru sochaře J. Karouška a malíře J. Eislera

1971 – 74 studia v restaurátorském ateliéru Výtvarných řemesel

Malíř, sochař, restaurátor.