Vaněk Jiří

narozen: 4. dubna 1948 v Praze
studium: 1965 – 71 studia v ateliéru sochaře Valeriána Karouška a malíře Jiřího Eislera
1971 studia v reastaurátorském ateliéru Výtvarných řemesel

Věnuje s malbě, sochařské práci a restaurování.